Social Media
Stadshagen Nieuws
print zoom-in zoom-uit

Stadshagen Totaal

Dit is de website van Wijkstichting Stadshagen Totaal van de kinderrijkste wijk van Nederland

Hieronder kunt u lezen waartoe wij in 2002 zijn opgericht en wat we nu doen.

Stadshagen is een wijk met de omvang van een stad. Nu wonen er ruim 20 duizend mensen, het worden er zeker 30 duizend. Al die Stadshagenaren hebben gemeen dat ze hechten aan een veilige en mooi vormgegeven wijk met een volwaardig voorzieningenpakket, waar de weeffouten van eerdere Zwolse nieuwbouwwijken – een onveilig verkeerspatroon, een scheve woningvoorraad, een voorzieningenniveau dat niet met de wijk meegroeit – worden vermeden. Dat is waar de wijkstichting Stadshagen Totaal zich voor inzet.

Ons stadsdeel heeft zich zeker in de laatste jaren goed ontwikkeld (Stadshagen scoort nu het hoogst van alle wijken op de ‘tevredenheidsindex’ van de gemeente Zwolle), maar er zijn genoeg zaken die verbetering behoeven.

Een greep:

  • De verkeersveiligheid. De ‘knip’ zorgt voor een beperkte verkeersdruk in onze wijk, maar zorgt tegelijk voor overlast en onduidelijkheid bij bewoners en bezoekers. In ons reguliere overleg met de wethouder verkeerszaken proberen we het goede van de knip te handhaven en de pijnpunten te verzachten. Ook zetten we ons in voor een radicale oplossing voor het gevaarlijkste kruispunt van de stad: die van het Twistvlietpad met de Belvédèrelaan. Een derde speerpunt is het openbaar vervoer. Bussen horen niet midden op de weg stil te staan om mensen in en uit te laten (daarvoor moeten parkeerhavens gemaakt worden) en de sneltram tussen Zwolle en Kampen mag geen overlast voor omwonenden en weggebruikers veroorzaken.
  • Het winkelcentrum. De uitbreiding daarvan is door de economische crisis met onbepaalde tijd vertraagd. Daardoor heeft Stadshagen nu niet het winkelaanbod dat bij een stadsdeel van 20 duizend mensen past. Bijkomend probleem is dat het gebied waar de nieuwe winkels gebouwd zouden worden braak blijft liggen. De achterzijde van het winkelcentrum, met zijn boomloze asfaltvlakte en vele noodgebouwen, biedt daardoor een desolate aanblik. Stadshagen Totaal wil het winkelcentrum en zijn omgeving zowel wat betreft aanbod als aankleding een facelift geven.

    We werken veel samen met het winkelcentrum. Kijk ook op:

    http://www.winkelcentrumstadshagen.nl
  • De natuur. Stadshagen is karig bedeeld met groen. Twee eerdere uitlegwijken, de Aa-landen en Zwolle-Zuid, beschikken over aanzienlijk meer bossen en bosschages. Onderzoeken tonen steevast aan dat Nederlanders een deel van hun geluk ontlenen aan natuur in de nabijheid van hun huis; bossen op fietsafstand en door de wijken verspreide bosschages, die kinderen de kans geven om in de natuur te spelen. Stadshagen Totaal werkt aan een project – ‘Laat duizend bomen bloeien’ – dat ons stadsdeel een groener en vriendelijker karakter moet geven en de natuur de wijk in trekt.
  • De toekomstbestendigheid. In Zwolle-Zuid is onvoldoende rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen in de wijk, waardoor scholen uit hun voegen barstten en oudere kinderen bij gebrek aan speelaanbod op straat gingen hangen. Wij houden de vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat Stadshagen voor iedere leeftijdscategorie een prettige wijk is en de juiste voorzieningen heeft.
  • De wijkstructuur. De mix van woningtypes (koop, huur, geschakeld, twee-onder-een-kap, vrijstaand, appartement) moet in balans zijn. De economische crisis mag er niet toe leiden dat wijken een eenvormig karakter en onvoldoende openbare ruimte krijgen.

 

 

Terug naar boven
Nieuws